Mikä ihmeen TaskProof ?

TaskProof on rakennusalan ammattilaisten tarpeeseen kehittämä sovellus, jolla siirrät tuottavuutesi sekä asiakastyytyväisyyden aivan omalle tasolleen.

TaskProofilla yksinkertaistat päivittäisiä, viikottaisia sekä kuukausittaisia rutiineita automatisoimalla toimintoja, samalla mahdollistamalla asiakkaillesi avoimen näkymän kohteen edistymiseen.

Kaiken sydän on mobiilisovellus, jolla työntekijät hoitavat päivittäiset tuntikirjaukset. Tuntikirjauksista tallennetaan aikaleiman lisäksi sijainti ja suoritettava työvaihe. Halutessasi voit julkaista tuntiraportit asiakkaidesi nähtäväksi, jolloin he voivat varmistua keitä työmaalla kullakin hetkellä on ja kuinka paljon tunteja on kertynyt. Lisäksi on mahdollista antaa asiakkaille mahdollisuus hyväksyä tehdyt tunnit kätevästi omalta koneeltaan.

TaskProof mahdollistaa myös ostolaskujen käsittelyn, saat linkattua ostolaskut suoraan asiakkaiden urakoihin ja taas halutessasi voit julkaista hankinnat OVH-hinnoin asiakkaasi nähtäväksi.

Perustamalla urakat TaskProofiin, ottamalla käyttöön sovelluksen ja siirtämällä ostolaskut Taskproofiin, saat kokonaiskuvan urakoiden katteista, sekä laskutusta varten selkeät erittelyt materiaaleittain ja tunneittain. Erittelyt liität kätevästi laskulle.

TaskProof mahdollistaa seuraavanlaiset urakkamuodot:

  • Kiinteähintainen urakka
    • Se perinteinen tapa urakoida
  • Tuntipohjaiset työt
    • Eroon kynätunneista, asiakas hyötyy ja ei maksa tekemättömistä tunneista samoin kuin urakoitsijan ei tarvitse maksaa palkkoja tekemättömistä tunneista
  • Tavoitehintaurakka
    • Asetatte asiakkaan kanssa tavoitteen ja jaatte mahdolliset riskit ja säästöt – vaatii luottamuksen ja avoimuuden – jonka TaskProof mahdollistaa